Privatlivspolitik

Formål med politik

Formålet med denne privatlivspolitik er at gøre dig opmærksom på, hvordan Credin A/S (”vi”, ”os”) behandler dine personoplysninger. Med denne politik ønsker vi at gøre dig bevidst om, hvilke oplysninger der indsamles og behandles, og hvor længe de opbevares. Privatlivspolitikken omhandler behandling af personoplysninger hos Credin A/S, når du indgår aftaler, interagerer eller på anden måde udveksler personoplysninger med os.

 

Beskrivelse af behandlingerne

Credin A/S behandler dine oplysninger til et eller flere specifikke formål og i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. Vi behandler bl.a. dine oplysninger, hvis du er kunde hos os, gæst, samarbejdspartner, leverandør, besøger vores hjemmeside eller vores sociale medie, samt søger job hos os. Oplysningerne vil som alt overvejende udgangspunkt komme direkte fra dig, og vi behandler alene dine oplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til det formål, hvortil de blev indsamlet. Oplysningerne kan dog også behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

 

I nedenstående kan du få et overblik over de forskellige typer af behandlinger, som vi foretager. 

 

1.1.  Kundeforhold

I forbindelse med salg af ingredienser, nonfood og bageriløsninger til erhvervskunder, behandler vi oplysninger om dig som kontaktperson hos vores kunde for at kunne indgå og opfylde en aftale med kunden, jf. GDPR art. 6(1)(b). Disse oplysninger omfatter kontaktoplysninger som navn, stillingsbetegnelse, firmanavn, e-mail, og telefonnummer samt købshistorik.

 

Vi sletter oplysningerne løbende, dog senest 5 år plus løbende regnskabsår efter endt kundeforhold.

 

1.2.  Gæster

Hvis du besøger os på vores lokationer, vil vi registrere dit besøg og i den forbindelse behandle vi dine personoplysninger. Vi behandler oplysningerne for at kunne administrere, hvilke gæster, der besøger vores virksomhed. Behandlingen sker på baggrund af vores legitime interesse i at håndtere vores gæster af hensyn til sikkerheden, jf. GDPR art. 6(1)(f). De oplysninger vi behandler, vil typisk være navn og firmanavn.

 

Vi sletter oplysningerne, som blev indsamlet i forbindelse med dit besøg løbende dog senest 1 måned efter registreringen.

 

1.3.  Cookies og hjemmeside 

I forbindelse med den almindelige drift af vores hjemmeside indsamler vi personoplysninger om dig via cookies for at forbedre hjemmesidens udsende og brugeroplevelse, samt til at udarbejde statistikker. De oplysninger som vi indsamler via cookies, omfatter din IP-adresse, browsertype, enhed (type, version, operativsystem m.v.) samt brugeradfærd, herunder sidevisninger.

 

Vi indsamler kun dine oplysninger, hvis du har givet samtykke hertil. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Læs mere om dette i vores cookiedeklaration som er en del af vores cookiebanner på vores hjemmeside.

 

1.4.  Sociale medier

Vi anvender visse sociale medier, bl.a. LinkedIn, til at komme i kontakt med vores kunder og potentielle kunder, samt fremme vores markedsføring. Hvis du har været inde og ”like” vores fanside på det sociale medie eller har været i kontakt med os igennem dette, behandler vi undgåeligt dine personoplysninger. Vi behandler hertil kun oplysninger om dit navn og e-mail.

 

Hvis du kontakter os via sociale medier, behandler vi dine personoplysninger på baggrund af vores interesse i at kunne kontakte dig og svare på dine henvendelser jf. GDPR art. 6(1)(f). Oplysningerne vil stamme fra dig og det sociale medie, som du kontakter os igennem.

 

Vi har et såkaldt fælles dataansvar med de sociale medier vi anvender, idet vi begge behandler dine personoplysninger til egne formål.

 

Du kan læse mere om LinkedIn’s behandling af dine personoplysninger her og om det fælles dataansvar her.

 

Oplysninger behandlet i forbindelse med sociale medier, som omhandler direkte kommunikation via de sociale medier, slettes med det samme.

 

1.5.  Jobansøgere

Hvis du søger job hos os, behandler vi dine personoplysninger med henblik på at vurdere, om du er kvalificeret til en eksisterende eller fremtidig stilling hos os. Vi behandler de oplysninger, du giver os, herunder navn, telefonnummer, e-mail, adresse, billede, ansøgning, CV, oplysninger om kompetencer, arbejds- og uddannelsesmæssige forhold og referencer.

 

Vi behandler dine oplysninger for at kunne indgå en aftale med dig om ansættelse på baggrund af din anmodning om vores behandling af ansøgningen, jf. GDPR art. 6(1)(b). Vi behandler endvidere oplysninger i de tilfælde, hvor vi vurderer, at vores interesser i at behandle dine personoplysninger overstiger dine interesser i, at de ikke behandles, f.eks. oplysninger indsamlet fra sociale medier offentliggjort af dig eller oplysninger opnået via gennemførelsen af en personligheds- og færdighedstest, jf. GDPR art. 6(1)(f).

 

Vi deler dine personoplysninger med de medarbejdere, der er involveret i rekrutteringsprocessen samt videregiver dine personoplysninger med de virksomheder, som gennemfører personligheds- og færdighedstesten samt eventuelt rekrutteringsfirma.

 

Hvis vi ønsker at opbevare din oplysninger udover rekrutteringsperioden, indhenter vi dit samtykke.

Oplysninger om ansøgere som ikke fik tilbudt stillingen, kan vi opbevare i op til 3 år efter modtagelse af ansøgning.

 

1.6.  Leverandører og samarbejdspartnere

Når vi indgår aftaler med leverandører og samarbejdspartnere, behandler vi oplysninger om disses kontaktpersoner. Dette omfatter oplysninger om navn på kontaktperson, stillingsbetegnelse, firmanavn, telefonnummer, e-mail og om nødvendigt betalingsoplysninger.

 

Oplysningerne behandles enten, fordi det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af aftalen med den pågældende leverandør eller samarbejdspartner, jf. GDPR art. 6(1)(b), eller fordi vi som led i aftalen har en legitim interesse i at behandle den pågældendes kontaktoplysninger for at sikre et godt samarbejdsforhold, jf. GDPR art. 6(1)(f).

 

Vi opbevarer relevante kontaktoplysninger igennem vores samarbejde. Skriftlige korrespondancer slettes løbende, og oplysninger som er nødvendige til at opfylde vores forpligtelser efter bogføringsloven opbevares i 5 år plus løbende regnskabsår.

 

1. 7.  Nærmeste pårørende kontakter

Vi indsamler oplysninger om vores medarbejderes nærmeste kontaktpersoner. Det gør vi for at kunne kommunikere med relevante pårørende, hvis der skulle opstå en nødsituation med en af vores medarbejdere.

 

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af vores legitime interesse i at kunne informere dig om medarbejderens nødsituation, så du har mulighed for at agere, jf. GDPR art. 6(1)(f).

 

Vi opbevarer oplysningerne om nærmeste pårørende, så længe ansættelsen varer. Oplysningerne slettes, når ansættelsen ophører. Du eller den relevante medarbejder kan altid kontakte os for at få slettet oplysningerne.

 

Modtagere af personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger med fortrolighed, og vi videregiver som udgangspunkt ikke oplysningerne til tredjeparter. Vi kan dog videregive dine personoplysninger, hvis du har givet dit samtykke, hvis vi har en berettiget interesse i videregivelsen eller hvis vi har en retlig forpligtelse.

 

Vi kan overlade personoplysninger til vores systemleverandører, der behandler personoplysninger på vores vegne og efter vores specifikke instruks i henhold til den indgåede databehandleraftale.

 

I nogle tilfælde benytter vi databehandlere uden for EU/EØS, hvorved personoplysninger kan blive overført til tredjelande, bl.a. i forbindelse med vores brug af cloudløsninger. Hertil anvender vi et gyldigt overførselsgrundlag, f.eks. EU-Kommissionens Standardbestemmelser eller EU-U.S. Data Privacy Framework, inden vi overfører personoplysningerne. Overførelsen sker alene under iagttagelse af de nødvendige sikkerhedsgarantier som krævet efter gældende databeskyttelseslovgivning og der foretages en individuel vurdering vedrørende behov for supplerende foranstaltninger, hvor nødvendigt. Du kan kontakte info@credin.dk for at få oplysninger om det konkrete behandlingsgrundlag i den sammenhæng.

 

Dine rettigheder

Når vi indsamler oplysninger om dig, har du en række grundlæggende rettigheder efter databeskyttelsesreglerne, som du kan gøre brug af. Dine rettigheder omfatter retten til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger, begrænsning af og indsigelse mod vores behandling, samt retten til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

 

Ovenfor nævnte rettigheder kan være tilknyttet betingelser og begrænsninger. Hvorvidt du som registreret kan anmode om f.eks. at få dine personoplysninger slettet, vil i alle tilfælde afhænge af en konkret vurdering.

 

Hvis du har givet dit samtykke til vores behandling af dine oplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dette samtykke.

 

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til Datatilsynet via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk eller ved at ringe på tlf. 33 19 32 00.

 

Kontaktoplysninger

Den virksomhed, som er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger, er:

 

Credin A/S
CVR.nr.: 26447003
Palsgaardvej 12
7130 Juelsminde
E-mail: info@credin.dk
Telefon: +45 72 24 30 00

 

Vi har udpeget Karen Margrethe Gadager Kring som persondatakoordinator. Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Karen Margrethe Gadager Kring på info@credin.dk eller på telefon +45 72 24 30 00.

 

Ændringer

Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer retter vi henvendelse til dig i form af e-mail eller synlig meddelelse på vores website.

 

Denne privatlivspolitik er senest ændret d. 19.9.2023.

Vi bringer vores ekspertise til din virksomhed 

 

Vores styrke ligger ikke kun i vores produkter, men i særdeleshed i vores medarbejdere. Hjertet af Credin består af vores yderst kompetente og erfarne medarbejdere – mange med lang anciennitet. Vores brede viden og knowhow om bageribranchen har en mærkbar indvirkning på hvert samarbejde og løsning, vi leverer.

 

 

Læs mere

Lad os skabe løsninger sammen

 

Vores passion er at levere skræddersyede og unikke løsninger, netop tilpasset dine behov. Med Credin som partner får du:

 

•  Over 90 års erfaring og knowhow
•  Tæt og direkte samarbejde med specialistteam
•  Hurtig og agil udviklingsproces
•  Innovative og unikke løsninger
•  AA-rating I BRCGS (uanmeldt auditering)
•  En del af Orkla Food Ingredients (OFI)

 

 

Læs mere

 

Kontakt os